Rendihinnad

Ulvi klubi rendihinnad: 

 • saal ( kuni 8 tundi ) - 10/5  eurot  tund
 • saal ( ööpäev ) - 200/100 eurot
 • köögi kasutamine - 6/3  eurot tund
 • laudlinade kasutus - 2 eurot laudlina
 • koristusteenus peale üritust - 2 eurot inimene ( soovi korral )

 

Kinnitatud Vinni vallavalitsuses 20.veebruar 2019.a.

Hinnad hakkavad kehtima 1.märts 2019.a.

1. Kultuuriasutuse vara kasutamine on tasuta Vinni Vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning Vinni valla eelarvest toetust saavatele mittetulundusühingutele ja seltsingutele

2. Vinni valla elanikele kehtib klubide ja rahvamajade ruumide üüri osas 50% soodustus

3. Isikul, kelle õigusi korraldusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras  Vinni Vallavalitsusele asukohaga Tartu mnt.2,, Pajusti, 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast korraldusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingmustel. 


Ulvi klubi  tehnilised võimalused: 

Tantsu- / peo- / teatrisaal

 • kohtade arv: 50-80kohta
 • pimendamisvõimalus, teisaldatavad toolid
 • saali suurus 130m2
 • lava
 • projektor/ ekraan 
 • tööstusvoolu peakaitsmete tugevus: 32A

 

Muud saalid / ruumid

 • Külastajate garderoobi kohtade arv: 80tk
 • Ringiruumid: 1

 

Kino

 • kino näitamise võimalus 

 

Olme

 • Maaküte, interneti püsiühendus, ventilatsioon, tsentraalne kanalisatsioon, tsentraalne veevarustus, WC, inva kaldtee olemasolu, inva WC

 

Ümbrus

 • Tasuta parkla
 • Parkimiskohtade arv parklas: 25tk

 

Vabaõhusündmuste korraldamise paik

 • Liipuvardad, paigaldatavad istmed, peoplats, esinejatele lava koos katusega, tööstusvool, õue lauad-toolid

 

Huvi korral võta ühendust: 555 10 735 

või kirjuta: ulvi.klubi@vinnivald.ee