Kollektiivid/ringid

Ulvi klubis tegutsevad huvi- ja taidlusringid:

1. Naisrahvatantsurühm Metsalilled - proovid kolmapäeviti kell 18.30

2. Seeniortantsurühm Rukkilill - proovid reedeti kell 9.00

3. Eakate naisansambel - proovid kolmapäeviti kell 14.00

4. Zumba tantsutreening - treening neljapäeviti kell 19.00

5. Jõu- ja lihastreening - treening teisipäeviti kell 19.00

6. Jooga - esmaspäeviti kell 18.00

7. Eakate võimlemine - treening esmaspäeviti kell 12.40

8. Eakate saunaklubi - käime koos Vinni ujulas iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval

9. Eakate klubi Ajakangas - kokkusaamised iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval kell 14.00

10. Põlula-Miila Maanaiste Selts Ulvi - kokkusaamised iga kuu teisel neljapäeval kell 9.00